Netradiční atletika

Dne 14. 4. 2023 se v Prostějově konaly týmové halové závody v netradičních atletických disciplínách. Za naši školu závodily dvě družstva, jedno družstvo dívek – Laura Koudelková, Natálie Kalabisová, Ema Umlaufová, Ivana Vařeková, Michaela Zatloukalová a druhé družstvo chlapců – Martin Kučera, Lukáš Koudelka, Marek Mikeš,Tobiáš Pavlík, Daniel Ščudla. 

 
Disciplíny
1. „ŽABÁK“ – skok daleký z místa
2. „BLECHA“ – přeskoky pře 20 cm překážku stranou
3. „FOTBALOVÝ AUT“ – hod 1kg medicinbalem
4. „HOD OŠTĚPEM“ – hod pěnovým oštěpem
5. „ZAJÍC“ – člunkový běh, sprint 60 m
6. „PRCHAJÍCÍ KLOKAN“ – čtyřčlenná štafeta
 
Všichni naši žáci se snažili překonat výkony dalších soutěžících a dodržovali zásady fair play. Dívky získaly 6. místo a chlapci 7. místo. Laura Koudelková byla v hodu oštěpem na celkovém 2. místě, Ema Umlaufová 3. místo v člunkovém běhu na 60 m a Daniel Ščudla 3. místo v člunkovém běhu na 60 m.
Žákům děkuji a přeji další vynikající sportovní výkony.
Sportu zdar Tereza Malínková.