Výsadba ovocných stromků

Žáci brodecké školy mají možnost využívat zahradu za školou, ve které v současnosti rostou hlavně ovocné stromy. Většina stromů je vzrostlých a byly vysazeny před mnoha lety. Na některých místech stromy chybí. To nás přivedlo na myšlenku doplnit do zahrady nové stromy. V rámci výuky praktických činností tak měli žáci 8. ročníku možnost vybrat si druh ovocného stromu, připravit jednoduchý projekt výsadby a vyzkoušet si, co taková výsadba obnáší v praxi. Celkem společnými silami vysadili šest nových stromů ve složení třešně, švestky, jabloně a hrušně. I nadále se budou o stromy starat a seznamovat s tzv. následnou péčí, která je stejně důležitá jako správně provedená výsadba. Pokud se vše vydaří, tak za pár let budou moci ochutnat plody z vlastnoručně vysazených stromů.

Přemysl Heralt