Jak oslavíme Den dětí

Ve čtvrtek 1. 6. s našimi žáky oslavíme Den dětí. Třídní učitelky si připravily pro žáky různé aktivity – „učíme se venku“, otvírání studánek, návštěva hrádku u Lipové i zámku v Plumlově. Podrobné informace u třídních učitelek.