Den dětí v 1. třídě

Učíme se venku

Den dětí jsme si chtěli užít učením se venku. Ráno po příchodu do třídy nám Albert oznámil, že jsme připluli na Pohádkový ostrov a že se máme vypravit na dlouhou cestu napříč jedenácti pohádkami. V každé pohádce jsme museli splnit nějaký úkol, při kterém jsme si zopakovali učivo buď z českého jazyka, matematiky nebo prvouky. Po splnění úkolu jsme získali vždy jedno písmeno. Získali jsme všechna písmena, a tak se nám podařilo vyluštit tajenku.

První pohádka, kterou jsme navštívili byla Bob a Bobek. Naším úkolem bylo najít nějakou přírodninu, která by se podobala hůlce kouzelníka Pokustóna a tu donést až do cíle.  Ve všech pohádkách jsme měli za úkol pozorovat přírodu. Dostali jsme k tomu od Alberta kelímkové lupy, a tak nás to moc bavilo.  

Pohádku o Červená Karkulce jsme četli hned několikrát a střídali jsme se při tom při čtení rolí. 

Maxipes Fík uměl moc dobře skákat. Zkoušeli jsme být ve skákání tak dobří jako on, skákat z jednoho matematického balvanu na druhý a počítáním příkladů tak překonat pomyslné potoky. 

Abychom pomohli babičce a dědečkovi najít Budulínka, vybarvili jsme jim mapku. Pokyny, jak co vybarvit jsme si museli najít a přečíst. 

Některé pohádky byly pro děti málo známé – například pohádka O kocourovi v botách nebo Kráska a zvíře. Ale i tak se nám podařilo všechny úkoly splnit. 

Po návratu do třídy nás čekala zamčená truhla. Tentokrát jsme však k jejímu otevření nedostali klíček, ale podařilo se nám ji otevřít pomocí hůlek, které jsme po celou cestu opatrovali.  V truhle nás čekala sladká odměna. 

Učení se venku nás moc bavilo. Doufáme, že počasí nám bude v závěru školního přát a že ho a budeme moci často opakovat. Marta Heraltová, třídní učitelka