Prvňáčci byli pasováni na čtenáře

Prvňáčci se od začátku školního roku pilně snažili naučit jednotlivá písmenka, postupně je skládat do slov a vět. Všichni tento nelehký úkol zvládli a dnes si již společně užíváme čtení knihy. Proto jsme se 15. 6. vypravili do knihovny do Konice, kde proběhlo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře

Paní knihovnice měla pro žáky připravenou pohádku o Janu Hloupém. Honza byl prodejcem mobilních telefonů a jakousi zvláštní náhodou se dostal do pohádkové říše. Děti pomáhaly Honzovi plnit spoustu úkolů, aby se Honza mohl vrátit zpět do současného světa. Všechny úkoly hravě zvládly, tak mohlo následovat složení čtenářského slibu:  

Slibuji ve jménu všech krásných knížek, pohádek, příběhu a básniček,  
budu se vždy chovat jako rytíř řádu čtenářského,
budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklad,
budu je mít rád,
budu se k nim chovat opatrně a s úctou.
Tak slibuji.  

Po složení slibu byli všichni pasování na čtenáře. Jako upomínku na tento den dostali žáci záložku a čtenářský glejt. Poté měli děti možnost prohlédnout si knihy v dětském oddělení a chvíli si z nich číst. 

Věřím, že pasování na čtenáře byl pro děti pěkný zážitek a pevně doufám, že čtení je bude i nadále bavit. 

Marta Heraltová, třídní učitelka