Den dětí a putování za Sluncem ve 2. třídě

Dne 1. 6. na Mezinárodní den dětí se žáci 2. ročníku učili trošku jiným způsobem, než jsou zvyklí. Naše výuka tento den probíhala v krásné přírodě, kterou máme v blízkém okolí školy. Žáci tak viděli názorně různé druhy rostlin a živočichů, které si vyhledávali v příručním atlasu. V závěru  výuky byli sami překvapeni, jak velký kus cesty za poznáním urazili.

Den „Letního slunovratu“ 21. června oslavili žáci 2. ročníku formou putování za Sluncem. Oblečeni v barvách Slunce vyrazili nejdříve směrem k západu. Potom si to namířili rovnou na jih a závěr putování patřil východní straně. Na cestě žáci poznávali různé zajímavosti z oboru prvouky, matematiky i českého jazyka. V závěru „naučné stezky“ sami žáci konstatovali, že je tento typ výuky velmi baví.

Mgr. Jana Kamená