Matematická bouře v 1. ročníku

Pohodově jsme si pluli první třídou a s pomocí zvířátek jsme se učili písmenka. Každé písmenko nám totiž přineslo nějaké zvířátko. Například písmenko A nám přinesl aligátor, V veverka, Z zebra… a o každém zvířátku jsme se dozvěděli nějaké zajímavosti. Věděli jste například, že delfín sní až 7 kg ryb denně a nikdy pořádně nespí, protože se musí každých 30 minut vynořit nad hladinu nadechnout? Nebo, že takový hroch, ač vegetarián, má 36 zubů a některé z nich dlouhé až 70 cm, vážící 4 kg? Naproti tomu takový klokan při mohutném přežvykování naopak může o všechny svoje stoličky přijít a zemřít následně hladem.

Zvířátka s námi tedy přebývala ve třídě a mnohému nás učila. Ale protože se blíží prázdniny a o zvířátka bychom se nemohli dál starat, rozhodli jsme se vrátit zvířátka do jejich domovů. Chtěli jsme zvířátka naložit na loď, ale zjistili jsme, že je příliš malá. Rozhodli jsme se postavit další lodě – matematické. Rozdělili jsme se do dvojic a každý žák si podle plánku musel postavit svoje loďstvo. V tom se ale přihnala veliká bouře. Všude okolo nás hřmělo a naše lodě se začaly zmítat ve velkých vlnách. Počítali jsme, abychom přišli na jiné myšlenky a zahnaly strach z bouřky, ale většina našich lodí byla potopena.

Naštěstí zůstala původní velká loď, na které už byla zvířátka připravena na cestu. Vichřice však způsobila, že všechna zvířátka na palubě utekla ze svých výběhů. Úkolem žáků bylo umístit zvířátka zpět. Postupně počítali příklady na kartách, škrtali výsledky ve spodní části karty a když spočítali všechny příklady správně, zjistili číslo výběhu, kam dané zvířátko patří. Práce šla malým námořníkům moc dobře od ruky!

Abychom se při plánované dlouhé plavbě nenudili, žáci deváté třídy nám připravili zajímavé slovní úlohy. Při jejich řešení jsme úplně zapomněli bát se bouřky… Vyřešit všechny slovní příklady, to byla úplná matematická smršť, ale vše jsme zvládli vyřešit a naše matematická bouře byla ukončena vyluštěním matematické tajenky „Máte dobré matematické znalosti, vyvázli jste z bouře.“

Na obloze nám krásně svítí sluníčko a všechna zvířátka jsou už v pořádku u svých blízkých. Děti je dál ve třídě nebudou potřebovat, neb kromě správného počítání umí i všechna písmenka poznat hravě, bez zvířecí nápovědy.

Marta Heraltová, třídní učitelka a Jana Komárková, asistentka pedagoga