Den dětí v 3. třídě

Hezký Den dětí si užili žáci 3. třídy při projektovém dnu Učíme se venku. Celá dopolední výuka se odehrávala v přírodě v okolí školy. Žáci se zábavnou formou seznamovali s novým učivem, vyplňovali pracovní listy, řešili rébusy, křížovky a hádanky, hráli různé didaktické hry. Největší zájem byl o výuku u rybníka, kde našli spoustu vodních rostlin a živočichů, s nadšením sledovali pulce. O zkušenostech s výlovem ryb se dověděli od dvou svých spolužáků, kteří již získali vlastní rybářský průkaz. Tento den se všem žákům moc líbil.

Krásnými sluníčky se rozzářila 3. třída při výtvarné soutěži o „Nejkrásnější sluníčko„. Všichni žáci pracovali s velkým zájmem a vybrat to nejkrásnější sluníčko nebyl vůbec lehký úkol. V soutěži zvítězilo sluníčko žákyně Rozálie Čépe.

Mgr. Věra Švecová