Na chvíli jsme se stali bubeníky

Dne 12. 6. 2023 se žáci I. stupně naší školy zúčastnili bubenické show. Cílem bubnování bylo propojit rytmus, hudbu a pohyb. Každý z žáků dostal vlastní buben a společně si všichni vyzkoušeli různé druhy rytmů. Vybraní žáci také házeli míčkem, ostatní do rytmu bubnovali.  Žáci se snažili zvládnout jak samostatnou hru, tak sjednotit rytmus s celou třídou. Uměli tak vyjádřit své emoce a prožít radost z toho, že něco umí. Závěrečným tancem jsme se všichni rozloučili s úžasným lektorem. Cílem programu bylo využití kreativity žáků a smyslu pro týmovou spolupráci.

Dne 28. 6. 2023 si také žáci 6., 7. a 8. ročníku vyzkoušeli hru na bubny. Jednalo se skupinovou činnost, při které žáci společně vytvářeli pestré hudební melodie. Během této zábavné činnosti se naučili vnímat rytmus, naslouchat ostatním, dozvěděli se zajímavé věci o rytmech našeho těla a možnostech muzikoterapie.