Výlet 9. třídy – Moravský kras

Dne 27. – 28. 6. 2023 se konal školní výlet pro žáky 9. třídy. Už od rána panovala dobrá nálada. Cesta do Vilémovic s přestupem v Boskovicích a Blansku ubíhala dobře. Z Vilémovic jsme šli pěšky na chatu Macochu, ve které jsme byli ubytováni. Po krátkém odpočinku nás čekala 5 km trasa po turistických značkách do areálu Velká Dohoda – Lanový park. Deváťáci si tu užili překážky na kůlech, lezectví po stěnách vápence a prohlídku jeskyně. Na závěr měli kvíz, ve kterém zvítězila Eliška Greplová. Cesta zpět na chatu Macochu už byla náročná. Po večeři jsme se sešli v třídním kruhu a povyprávěli si zážitky. Následovaly třídní hry a večerka. Další den po snídani byl úklid pokojů a pěší přesun Křenovou stezkou do Skalního mlýna k vláčku. Vláček nás odvezl k Punkevním jeskyním a následovala prohlídka spojená s plavbou po podzemní říčce Punkvě. Dále pak výjezd lanovou dráhou k propasti Macocha. Po obědě jsme se šli podívat na spodní můstek propasti Macocha. Krátký odpočinek a pak s hudbou, kterou deváťáci pouštěli, pěší přesun na autobusovou zastávku. Jízda autobusem domů byla dlouhá, zdárně jsme však dojeli a mohli ukončit školní výlet.

Mgr. Tereza Malínková