Projektový den – Den dopravní výchovy

19. září 2023 od 7:30 do 13:00

V úterý 19. 9. se v případě příznivého počasí koná Den dopravní výchovy. Žáci se na jednotlivých stanovištích seznámí s pravidly silničního provozu, první pomocí, prací s mapou, vyzkouší si také jízdu zručnosti na kole.