Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, vážení zaměstnanci školy, milí žáci.

Věřím, že jste prožili krásné prázdniny a nabrali síly k novému vzdělávání ve školním roce 2023/2024.
Vítám ve škole především žáky 1. třídy – přeji vám, abyste se mezi námi cítili dobře, abyste do školy chodili s radostí, touhou poznávat,  učit se a objevovat svět kolem sebe.
I vám, žákům 2. až 9. třídy přeji, abyste ve škole zažívali úspěch, radost z učení a poznávání. Žáky 9. třídy čeká důležitý školní rok, kdy si musí zvolit, kam jejich kroky povedou po ukončení základní školy.
Úspěšný školní rok přeji také pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům naší školy.

Všichni jsme součástí jednoho týmu. Přeji si, aby na naší Základní škole v Brodku u Konice vládla přátelská atmosféra, vzájemný respekt, úcta jeden k druhému, ohleduplnost a snaha navzájem si pomáhat. A k tomu může přispět svým dílem každý z nás. Neváhejte se na mě se svými nápady a připomínkami obrátit.

Mgr. Kateřina Dostálová, ředitelka školy