Adaptační dny v 6. třídě

Dne 7. 9. 2023 se konal na školním hřišti adaptační program pro žáky 6. ročníku, kterým nás provázeli lektoři společnosti GM5 s.r.o. Měli připravený kreativní program vzdělávání s důrazem na aktivizaci žáků, komunikaci a seznamovací aktivity a energizery. Hry byly cíleně zaměřeny na nově se tvořící třídní kolektiv, na práci ve skupině s řešením úkolů. Celé dopoledne byla příjemná atmosféra a pěkné počasí. Žáci na závěr zhodnotili svoje zážitky a vybrali nejlepší aktivitu.

Další den 8. 9. 2023 se uskutečnil výlet do přírody zaměřený na vztahy ve třídě, klima třídy, sociální a komunikační dovednosti.
Žáci plnili různé praktické úkoly a hráli seznamovací hry. Poznávali své spolužáky, paní učitelku a okolí školy.  V přírodě si připomenuli význam kvality životního prostředí. Bylo slunečné počasí a panovala dobrá nálada.

Třídní učitelka Tereza Malínková.