Adaptační dny

První dny v novém školním roce 2023/2024 probíhaly v atmosféře příprav, očekávání, vzpomínek na prázdniny a vyprávění zážitků. Po prázdninách je důležité začít budovat zdravé třídní klima, nastavit pravidla a zásady fungování mezi spolužáky, cíleně se věnovat procvičování komunikačních a sociálních dovedností.

Žáci 3. a 4. třídy se ve čtvrtek 7. 9. vydali na prohlídku zahrady firmy Naděje, navštívili zvoničku v Dešné i kapličku nad Labuticemi. Cestou si zahráli hry na stmelení kolektivu. Žáci 5. třídy zažili dne plný aktivit, her a spolupráce ve třídě i na hřišti.