Společný pohodový start do nového školního roku 2023/2024 aneb Poznáváme svůj region

V úterý 12. 9. 2023 se v 8. ročníku konal adaptační den spojený s návštěvou a prohlídkou provozu firmy FRAAS v obci Horní Štěpánov (výroba oděvních doplňků). Žáci se z úst pana vedoucího Zdeňka Paráka dozvěděli historii firmy, seznámili se s technologickým a výrobním provozem výroby oděvních doplňků – šál a čepic. Prohlédli si výrobní postup od začátku až po finální část – zabalení výrobku. Mohli si vyzkoušet i štítkování a značení výrobků. Při zpáteční cestě se třída během svačinové přestávky věnovala sportovním a pohybovým aktivitám na místním hřišti. Chlapci si vzali s sebou kopací míč a zahráli si i fotbálek. Bylo to pohodové dopoledne.

Renata Fialová, třídní učitelka 8. ročníku