Pestrý život (nejen) v mraveništi v 2. třídě

Školní rok 2023/2024 stráví druháci v hmyzí říši mravenců. Celá jejich třída se přes prázdniny proměnila ve velké mraveniště, kterému vévodí sám Ferda Mravenec. Ten do naší třídy přijel i se svým lučním koníkem s vozíkem. Ve vozíku nás hned první školní den čekalo překvapení – červený šátek pro každého. Pokud budeme pilní, budou na konci školního roku naše šátky také plné puntíků jako ten Ferdův. Ferda Mravenec, který ovládá práce všeho druhu bude nejen zdrojem zážitkového četní, ale bude nám pomáhat osvojovat si učivo ve všech vyučovacích předmětech. 

Při adaptačním dnu „Putování s Ferdou“ v prvním školním týdnu jsme společně strávili příjemný čas v přírodě, při kterém jsme měli prostor si vyprávět, našli jsme luční mraveniště, prozkoumali jsme nejen mravence, ale i saranče a kudlanku nábožnou, seznámili jsme se s vývojovými stadii mravence, vyzkoušeli jsme si, jaké je to být kuklou, naučili jsme se básničku „Polámal se mraveneček“ a ve skupinkách jsme zkoušeli přenést „raněného mravence“. Postavili jsme mravencům v lese domečky a užili jsme si spolu spoustu legrace a zábavy.  

Těšíme se na vše, co nám Ferda v tomto školním roce připraví a pevně věříme, že s mravenčí pílí dojdeme k cíli.  

Marta Heraltová, třídní učitelka