Projektový den – Den stromů

Den stromů se slaví ve více než 40 zemích světa, a letos ho oslavili i žáci první až třetí třídy. Dne 19. 10. je čekal projektový den s prvky badatelské výuky, ve kterém si mohli naplno uvědomit důležitost stromů pro náš život. 

Písničkou Stromy od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře se všichni krásně naladili, aby pak dál mohli pokračovat v práci ve skupinkách. V úvodu se dozvěděli, jak určit stáří stromu, prohlédli si škůdce stromů – lýkožrouta smrkového a zamýšleli se společně nad užitečností stromů. 

Následně žáci samostatně navštěvovali jednotlivá stanoviště. Skládali názvy stromů z jednotlivých písmen, řešili matematickou šifru, jejímž výsledkem bylo přísloví „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“. Hráli pexeso, ve kterém hledali dvojice listu a plodu stromu, řadili stromy správně podle abecedy a během jedné minuty se snažili zapamatovat si co nejvíce věcí, které se vyrábí ze dřeva. Žáci také pozorovali, zkoumali a určovali větve a plody stromů.  

Pomocí stromoskopu si mohli zjistit, který strom patří k jejich datu narození a jaké dobré vlastnosti se v každém z nich skrývají. V textech vyhledávali i různé zajímavosti o stromech. Vyzkoušet se dala frotáž kůry či listů stromu. Nechyběla ani pohybová a výtvarná stanoviště. Každý z žáků si odnášel domů pro vzpomínku vlastní knížečku plnou stromové tématiky. 

Věříme tedy, že tento den si žáci nejen procvičili učivo prvouky a pochopili význam stromů v rámci přírodního společenství, ale že se zábavnou a hravou formou zdokonalili i v jiných předmětech a hlavně, že si tento den všichni krásně společně užili. 

Marta Heraltová a Jana Komárková