Stávka vyhlášená na pondělí 27. 11. 2023

Stanovisko ke stávce vyhlášené na pondělí 27. 11. 2023

Vážení rodiče, dámy a pánové,

na pondělí 27. 11. 2023 je školskými odbory vyhlášena jednodenní stávka. Naše škola se ke stávce připojuje. V případě, že se stávka bude konat, nebude v provozu základní škola, mateřská škola, školní jídelna a školní družina.

Velice mě mrzí, že musí dojít až k takovéto formě nátlaku. My chceme učit, chceme kvalitně učit, jde nám o zlepšení podmínek k výuce pro žáky i pedagogy. V zájmu celé společnosti by mělo být vytvořit ty nejlepší podmínky pro vzdělávání. Naše děti jsou budoucnost národa.

Proč stávkujeme a jak se plánované škrty dotknou naší školy:

  1. Šetření se již projevilo v minulém i letošním roce: snížení financí na výukové pomůcky a učebnice, zrušila se podpora doučování a doplňkových výukových aktivit.
  • Nejvíce se nás dotkne snižování limitu PHmax – počet vyučovacích hodin, které škola dostane zaplaceno. Pokud projdou plánované změny, sníží se v naší škole toto číslo o 34 hodin. S tím je spojeno propouštění pedagogů a spojování tříd na některé vyučovací hodiny. (Povinné hodiny odučeny být musí, ale nedostaneme na ně peníze.)
  • V plánu je snížení počtu asistentů pedagoga. Jeden asistent pedagoga by měl být k dispozici několika žákům v různých třídách. Když ministerstvo školství zavedlo inkluzi, naučili jsme se s asistenty pedagoga a s podpůrnými opatřeními pracovat. Děti, které potřebují podpůrná opatření, jsou ve školách a zůstanou ve školách – jak bude péče o ně v budoucnu vypadat?
  • Nevím, kde by ještě bylo možné škrtat v úvazcích nepedagogických pracovníků. Jejich plat se pohybuje kousek nad zaručenou mzdou. Je ohrožena hygiena ve školách, čisté prostředí, kvalitní stravování.
  • Jako poslední bod přidám neuvěřitelnou situaci kolem přihlášek na střední školy, přijímacího řízení, přijímacích zkoušek. Neinformovanost, nekompetentnost, hasí se požár na poslední chvíli, velice se obáváme všech situací, které kolem přijímacího řízení na střední školy nastanou. Komu to nejvíce ublíží? Našim dětem.

Budeme bojovat za kvalitní vzdělávání pro naše děti. Děkuji za pochopení.

S pozdravem Kateřina Dostálová

V Brodku u Konice, 20. 11. 2023

Dopis školských odborů rodičům