Polytechnický kroužek a spolupráce s firmou Preciosa

Ve školním roce 2023/2024 jsme opět otevřeli Polytechnický kroužek ve spolupráci s místní firmou Preciosa. Zaměstnanci firmy Preciosa působí v naší školní dílně jako vedoucí kroužku a každé úterý se scházejí s žáky 4. a 5. třídy a učí je pracovat s pilkou, šroubovákem, kladívkem i vrtačkou. Vymysleli a vytvořili s dětmi opravdu krásné výrobky, především ze dřeva (ve fotogalerii jsou i výrobky z loňského školního roku). Činnost kroužku i drobné vybavení do školní dílny sponzorovala firma Preciosa, které velice děkujeme za spolupráci.

Dále se nám podařilo získat dar z Nadace Preciosa a nakoupili jsme do školní dílny nářadí a náčiní, které využijí žáci nejen v Polytechnickém kroužku, ale také ve výuce předmětu Praktické činnosti.

Mgr. Kateřina Dostálová, ředitelka školy