Besedy s hasiči a Policií ČR

Ve středu 1. 11. 2023 měli naši žáci možnost blíže poznat práci hasičů, diskutovali s hasiči o nebezpečných situacích, které mohou nastat doma, v dopravním provozu i při pobytu v přírodě, zjišťovali, jak se v různých situacích zachovat.

Dne 14. 11. 2023 navštívila naši školu paní policistka por. Bc. Zuzana Slabá. Žáci 7. a 8. třídy měli besedu na téma Tvoje cesta nanečisto. Žáci se seznámili s příběhem, který byl motivován skutečnými událostmi. Upozorňoval na nebezpečí návykových látek. Žáci 9. třídy diskutovali na téma Právo a morálka, kde se dozvěděli, co je to přestupek a trestný čin.

Dne 16. 11. 2023 byla beseda Tvoje cesta v dopravě pro žáky 1. – 3. třídy. Děti byly upozorněny na nebezpečí na silnici a procvičily si základní pravidla silničního provozu a diskutovaly o bezpečných aktivitách při opuštění domu. Žáci 4. a 5. třídy se seznámili s tématem Tvoje cesta on-linem, kde si vyprávěli o nebezpečí netolismu a kyberšikany. Byli seznámeni s aplikací rodičovské kontroly a hlídání času stráveného u médií.

Žáci se aktivně zapojovali, kladli otázky a sdíleli vlastní zkušenosti na tato témata.

Zapsala Tereza Malínková.