Bobřík informatiky 2023

V měsíci listopadu se žáci 3. až 9. třídy účastnili online soutěže Bobřík informatiky – www.ibobr.cz. Informatické úlohy řešili u počítače v počítačové učebně.

Úspěšní soutěžící, kteří dosáhli dle pravidel potřebného počtu bodů, byli odměněni diplomem i cenami. Blahopřejeme!