Vánoční jarmark – 1. 12. 2023

Vážení přátelé,
děkujeme za krásný začátek adventu, který jsme mohli společně zahájit naším školním Vánočním jarmarkem. V pátek 1. 12. již od ranních hodin školou vonělo jehličí, skořice i cukroví, dokončovala se výzdoba tříd i celé budovy, zněly koledy a vánoční písně ze tříd, kde probíhaly poslední zkoušky na odpolední vystoupení.

V odpoledních hodinách jsme ve škole uvítali desítky návštěvníků z řad rodičů, prarodičů, občanů našich obcí a také bývalých žáků. U vchodu návštěvníky čekalo milé přivítání našimi žáky a malý uvítací dárek v podobě keramického anděla.

Ve třídách si žáci společně s paními učitelkami a rodiči připravili vánoční nabídku – ozdoby, vánoční výrobky, něco dobrého k jídlu i pití. Byla příležitost k posezení, povídání, setkávání a také ke zhlédnutí vystoupení našich žáků.

Děkujeme všem za podporu, za návštěvu Vánočního jarmarku, za veškerou pomoc.
Přeji Vám všem klidné adventní dny.
Mgr. Kateřina Dostálová, ředitelka školy