Mikuláš ve škole

V úterý 5. 12. 2023 naše 9. třída zajišťovala Mikuláše. Převlékli jsme se za Mikuláše, anděly a čerty. Nejdříve jsme navštívili děti z naší mateřské školky. Dětem se návštěva velmi líbila, přednášely básničky a zpívaly písničky. Potom naše cesta vedla na Obecní úřad v Brodku u Konice, kde nás přivítal pan starosta a zaměstnanci obecního úřadu.

Návštěvu u žáků naší školy jsme zahájili v malé budově u žáků 1. až 3. třídy. Nejdelší čas jsme strávili ve velké budově naší školy. Postupně jsme navštívili žáky 4. až 8. třídy. Mikuláš se vydařil, žáci byli spokojení.
František Bezslezina