DĚTI DĚTEM aneb Poslední den ve škole v tomto kalendářním roce

DĚTI DĚTEM aneb Poslední den ve škole v tomto kalendářním roce – čtvrtek 21. 12. 2023

Kromě dárečků a koledování strávili třeťáci, čtvrťáci, páťáci a osmáci dopoledne společně sdílenými hudebně pohybovými a pěveckými vystoupeními. Zajímavým číslem se představili například čtvrťáci, a to bubenickou šou, která všechny doslova nadchla. Páťáci se svojí paní učitelkou zazpívali dvojhlasně, třeťáci ukázali, že jsou šikovnými fotbalisty. Osmáci se třeťáky zazpívali o tom, jak se slaví Vánoce ve světě. Závěr patřil osmačkám a jejich modernímu tanci. Každé vystoupení bylo po zásluze odměněno potleskem. Tak někdy příště zase.

Zapsala a foto pořídila Renata Fialová