Výsledky školního kola 50. ročníku Olympiády z českého jazyka

Ve středu 13. 12. 2023 proběhl 50. ročník školního kola Olympiády z českého jazyka. Olympiáda je předmětová soutěž pro žáky základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu. Soutěže se zúčastnilo celkem 15 dobrovolných soutěžících  z 8. a 9. ročníku. Žáci psali část MLUVNICKOU (max. 24 bodů) a část slohovou (max. 20 bodů). Slohová práce byla na téma: POPRVE SÁM(a).  

Přehled nejlepších soutěžících na prvních pěti místech:
1. místo: Slabionová Linda – 9. ročník – (celkem 33 bodů)
2. místo: Bezslezina František – 9. ročník – (celkem 31 bodů)
3. místo: Koudelka Lukáš – 8. ročník – (celkem 30 b.) 
4. místo: Kolářová Michaela a Malínek Martin  – 9. ročník – (celkem 28 bodů)
5. místo: Umlaufová Ema – 8. ročník – (celkem 23 bodů)

Podle pravidel se okresního kola zúčastní první dva nejlepší soutěžící, kterými jsou Linda Slabionová a František Bezslezina z 9. ročníku. Okresní kolo se uskuteční v pondělí 29. 1. 2024 v Prostějově na ZŠ Melantrichova. Budeme držet palce.
Renata Fialová