Tři králové ve školní družině

Dne 8. 1. 2024 jsme se ve školní družině věnovali svátku Tří králů. Na začátku jsme zhlédli pohádku – Chaloupka na vršku – Jak to bylo na Tři krále. Povídali jsme si o Třech králích, připomněli jsme si zvyky a tradice v tento den. Společně jsme si zazpívali písničku „My Tři králové jdeme k vám…..“. Poté jsme si vyrobili královskou korunu, kterou si děti odnesly domů. Během našeho tvoření jsme plnili nejrůznější úkoly – hledali jsme stejné koruny i správnou cestu do Betléma, vykreslili jsme omalovánku podle návodu z geometrických tvarů, děti si přečetly příběh o Třech králích (děti z 1. třídy doplnily slovo dle obrázků v textu).

Všichni jsme si naše Tříkrálové odpoledne pěkně užili.
Ing. Pavlína Vrátníková