Lyžařský výcvikový kurz 2024

V letošním školním roce se lyžařského kurzu pořádaného v termínu 28. 1. – 1. 2. 2024 zúčastnilo celkem 28 žáků. Kurz byl uskutečněn v prostředí Jeseníků v Karlově pod Pradědem. Ubytováni jsme byli v příjemném prostředí penzionu Lukáš v Malé Morávce a ke sjezdovkám i zpět jsme se dopravovali každý den skibusem.

Účastníci lyžařského kurzu byli rozděleni do skupin dle úrovně lyžování. Výcvik začátečníků vedl instruktor z Lyžařské školy na Kazmarce. Postupně se učili žáci novým lyžařským dovednostem nebo se zdokonalovali v těch dříve získaných. Před lyžováním byla vždy rozcvička. Všem žákům byl poskytnut přiměřený přístup a osvojování, zdokonalování technik a vycházelo z individuálních předpokladů každého žáka. Začátečníci byli seznámeni se základními prvky pro lyžování, všeobecnou průpravou lyžování s minimalizací úrazu. Poslední den již zvládli vyjet lanovkou a sjíždět celý svah. Vyspělejší lyžaři procvičovali základní techniky doplněné náročnějšími prvky, různými druhy oblouků, slalom, cvičení s lyžařskými hůlkami a hry.

Cílem kurzu bylo správně zvládnout techniku lyžování a umět se bezpečně pohybovat na svahu a lanovkách. Tento cíl jsme splnili, všichni žáci udělali veliké pokroky. První dva dny nám k lyžování svítilo sluníčko, třetí den bylo pod mrakem, ale lyžování jsme si užili.
Na sjezdovkách jsme byli každý den ráno jako první a mohli si tak užít upravenou sjezdovku. V odpoledních hodinách si žáci mohli odpočinout, jít si zaplavat do menšího bazénu, hrát stolní tenis nebo deskové hry. Po večeři hráli žáci připravené hry ve skupinách, vyráběli si sádrovou ruku, malovali tričko. Poslední večer jsme si rozdali fotky na památku, zatančili a losovali tombolu.

Po dobu lyžáku panovala v autobusu, v penzionu i na svahu přátelská nálada. Děkujeme žákům, že byli hodní, ohleduplní a slušní. Největší odměnou pro nás byly úsměvy účastníků kurzu a potlesk, který nám s poděkováním darovali poslední den, před příjezdem domů.
Rodičům děkujeme za komunikaci se školou, zajištění vybavení a potřebných dokladů pro svoje děti na lyžařský výcvik.
Už teď těšíme na další lyžařský kurz.
Mgr. Tereza Malínková