Skončilo 1. pololetí školního roku 2023/2024

Ve středu 31. ledna 2024 si prvňáčci převzali své první výpisy z vysvědčení. Každý žák obdržel pochvalu za úspěšné zvládnutí prvního pololetí a jako dáreček veselou záložku do knihy. Tento den probíhal ve znamení her a zábavného učení.

Druháci v den předávání pololetního vysvědčení prožili projektový den s názvem „O té velké pololetní slavnosti“. Projektový den navazoval na kapitolu „O té velké noční slavnosti“ z knihy Ondřeje Sekory Knížka Ferdy Mravence, která druháky provázela celým prvním pololetím.
Hned ráno čekalo druháky překvapení od Ferdy – aby jim to na slavnosti slušelo, dostali kostýmy, které všechny proměnily v berušky a mravence.
Protože Ferda musel odcestovat na vzducholodi a netuší kam ho vítr zanese, ani kde bude bydlet, poprosil druháky, aby mu postavili domečky. Podmínkou však bylo, že základy musí být ze znalostí druháků. A tak jsme opakovali učivo matematiky, českého jazyka i prvouky a vystavěli překrásné domečky. Ferda se za to žákům patřičně odměnil – každý dostal své malé, sladké mraveniště.
A pak už nezbývalo než provést důkladné sebehodnocení prvního pololetí a vysvědčení mohlo být předáno. Slavnost jsme si všichni moc užili!

Vysvědčení trochu jinak
Půl roku usilovného snažení završili třeťáci z naší školy návštěvou Muzea města Prostějova, kde byl pro ně přichystán zážitkový program, během kterého si zkusili den v životě pravěké tlupy. Zanechali po sobě pravěkou stopu, vytvořili si nástěnnou malbu a ochranný amulet. Vyvrcholením tohoto programu bylo předání výpisu pololetního vysvědčení.

Čtvrťáci si společně vyhodnotili první pololetí, kde se v čem snažil, jak se chce zlepšit v dalším pololetí. Každý žák dostal sladkou odměnu a měl radost ze svých úspěchů.

5. třída se v den vysvědčení účastnila nejúspěšnější neúspěšné mise na Měsíc Apollo 13. Poté páťáci provedli úklid svojí Sluneční soustavy, jejíž téma je provázelo výukou celé 1. pololetí.

Protože se většina osmáků zúčastnila lyžařského kurzu v Karlově pod Pradědem, dostali své výpisy z pololetního vysvědčení až v pondělí 5. 2. 2024 v třídnické hodině. Byla to příjemná hodina. Žáci si mezi sebou posdíleli úspěchy a neúspěchy, zdary i nezdary a hlavně úžasné zážitky z lyžáku. Osmáci, tak pohodové vykročení do 2. pololetí!

Také v ostatních třídách proběhlo slavnostní předávání výpisů z vysvědčení. Všichni žáci za 1. pololetí školního roku usilovně pracovali, vzdělávali se a udělali velký skok dopředu ve svých znalostech a dovednostech, každý z nich má své místo a hodnotu, každý žák je jedinečný a má své silné stránky.

Děkuji všem žákům za jejich úsilí a odhodlání, děkuji také Vám, rodičům a učitelům, za vaši podporu a spolupráci.
Mgr. Kateřina Dostálová