Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

9. dubna od 15:00 do 17:00

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZŠ A MŠ T. G. MASARYKA BRODEK U KONICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

9. dubna 2024 (úterý) 15:00 – 17:00 hod, budova 1. stupně ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Brodek u Konice

Zapisují se děti, které do 31. srpna 2024 dovrší 6 let, a děti, kterým byl v roce 2023 povolen odklad školní docházky.

K zápisu si prosím vezměte:

  • Okopírovaný rodný list dítěte (NEOVĚŘUJTE)
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)
  • Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělání
  • Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (pokud bylo v minulém roce vydáno)
  • Žádost o odklad povinné školní docházky – k této žádosti dodejte doporučení PPP, SPC, dětského lékaře
  • Zápisní list

Více informací v příloze.