Soutěž Chemík

Ve čtvrtek 1. února se na SŠ Švehlova v Prostějově konalo finálové kolo soutěže Chemík. Náš žák 9. třídy Dominik Bittner se úspěšně probojoval třemi online koly do finále. První tři kola obsahovala otázky na vybrané chemické téma (chemické děje, zajímavosti či chemii v potravinářství, atd.). Poslední kolo bylo čistě chemické. V letošním roce bylo zaměřeno na periodickou tabulku, názvosloví, výpočty, poznávání chemického vybavení a také na praktickou laboratorní práci (zjišťování neznámých iontů ve vzorku).
Dominikovi gratuluji ke skvělému 7. místu a přeji mnoho dalších úspěchů v chemii.
Kateřina Dostálová