Masopustní stezka

V pátek 9. února se žáci 1., 2., 3. a 5. třídy vydali na masopustní stezku obcí a připomněli si takto tradici, která byla dříve běžnou součástí života v některých obcích.
Před samotnou vycházkou si žáci ve třídě objasnili původ a význam masopustu, aby následně správně a snáze zodpověděli otázky rozmístěné po cestě.
Vyluštit tajenku pak už pro ně byla hračka a nezbývá než doufat, že dobová pranostika : „masopust na slunci, pomlázka na blátě“ se letos nevyplní, protože počasí nám skutečně přálo.
Marta Heraltová a Jana Komárková