Školní kolo Recitační soutěže

V pátek 23. 2. 2024 se konala recitační soutěž žáků 1. až 3. třídy. Na tuto soutěž se všichni žáci pečlivě připravili a snažili se zarecitovat svoji báseň co nejlépe. Jejich výkony hodnotila šestičlenná porota složena z třídních učitelek a asistentek těchto tříd a paní ředitelka. Z každé třídy byli vyhodnoceni tři nejlepší žáci a následně pak tři absolutní vítězové celé soutěže.

Nejlépe recitovanou báseň v jednotlivých třídách předvedli: 
1. třída: Mariana Sabová, Veronika Skřebská a Hana Tesařová
2. třída: Zuzana Bohuslavová, Natálie Kučerová a Damián Čépe
3. třída: Ludvík Kořenek, Petr Vilímek a Alexandr Sabo

Naši školu budou v okresním kole recitační soutěže reprezentovat žákyně Zuzana Bohuslavová a Natálie Kučerová.
Diplom za účast a malou odměnu obdrželi všichni soutěžící žáci.
Zapsala Mgr. Věra Švecová