Vyhlášení volného dne

3. května od 7:00 do 16:00

Ředitelka školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volný den pro žáky základní školy v termínu: pátek 3. 5. 2024. Volný den je vyhlášen z provozních a organizačních důvodů. Školní družina i školní jídelna bude uzavřena. Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni:
1) zprávou ve školním informačním systému,
2) zveřejněním na webových stránkách školy.

Vyhlášení volného dne bylo projednáno se zřizovatelem dne 18. 3. 2024.
Mgr. Kateřina Dostálová, ředitelka školy