Velikonoce v Muzeu v Prostějově

Dne 25. 3. navštívili žáci 1. a 2. třídy výukový program Velikonoce v Muzeu v Prostějově. Společně si připomněli celou řadu tradic a zvyků spojených s Velikonocemi. Součástí byla i tvořivá dílna, kde si žáci vyrobili velikonoční ozdobu, kterou si odnesli domů.
Třídní učitelky Mgr. Věra Švecová a Mgr. Marta Heraltová