Březnová školní výzva – DEN NARUBY

Jak proběhla ŠKOLNÍ VÝZVA v 8. ročníku – DEN NARUBY, DĚTI UČÍ DĚTI
Každý měsíc je na naší škole ve znamení ŠKOLNÍ VÝZVY. Březnové téma znělo: DEN NARUBY. Kluci z 8. třídy Lukáš, Daniel a Marek se „vtělili“ do role učitelů a přirozeně sami u tabule vysvětlovali celé třídě základní pravidla a taktiku fotbalové hry, zadávali spolužákům nejrůznější úkoly atd. Osmáci byli úžasní, hezky a slušně se chovali.
Celou akci na začátku hodiny zpestřily svou návštěvou dvě „neposlušné žákyně“ – paní vedoucí jídelny K. Kočiříková a paní ekonomka M. Folkmanová. Svým neustálým vyrušováním, např. hrou s mobilem a jinými psími kusy neustále narušovaly poklidný chod hodiny českého jazyka, a tak byly po zásluze vykázány z hodiny“. I takto u nás vypadala třída NARUBY.
Den naruby pojal po svém Staňa, který se svým tradičním rybím nádobíčkem navštívil žáky ve 4. třídě a naplnil tak náš třídní projekt – DĚTI UČÍ DĚTI. Samostatně vedl s dětmi besedu o rybách. Čtvrťáci byli nadšení.
Poslední den před velikonočními prázdninami jsme si hezky společně užili.
Zapsala a foto pořídila Renata Fialová, třídní učitelka 8. ročníku

Prvňáci ve středu 27. 3., kdy byl „Den naruby“, ráno nezazpívali písničku na uvítanou ve své třídě, jak bývá zvykem, ale šli ji zazpívat s obráceným textem ke druhákům. Dokonce si žáci oblékli při zpěvu oblečení naruby. Také jsme měli tělocvik naruby, místo cvičení jsme vyráběli zajíčky, prošli jsme si zábavnou velikonoční stezku na malé budově.
Ve 2. třídě psaly děti diktát naruby, Ferda Mravenec zlobil a chtěl být také naruby.

Ve 3. třídě v anglickém jazyce žáci učili paní učitelku, psali a hláskovali slovíčka pozpátku. V ostatním předmětech se zabývali pracemi montážními, každý si poskládal svoji hračku, také jsme vyrazili učit se do přírody.
V tělocviku si žáci sami vybírali činnosti ke sportování, sami si vyzkoušeli roli rozhodčího, dělali stojky, běhali vzad, tipovali závěr utkání fotbalu na začátku hry.
Ve 4. třídě holky převzaly roli učitelek. Žáci místo učení se, raději odpočívali.
Den naruby jsme si náramně užili také v 5. třídě. Některé děti přišly ráno do školy a měly oblečení naruby. Místo na židlích seděly na lavicích, sešity měly na židlích. Hodinu matematiky si připravily a odučily děti, paní učitelka a pan asistent seděli v lavici. V ČJ jsme psali diktát – každé dítě vymyslelo a nadiktovalo jednu větu (vznikl nám hezký příběh). Známkování diktátu bylo také naruby, takže skoro všechny děti dostaly pětku, do Edookitu se zapisovalo naštěstí až druhý den, takže mají téměř všichni jedničky. I při běžné komunikaci jsme se nasmáli, protože ANO znamenalo NE a naopak… A děti mohly tento den paní učitelce tykat.