Připomněli jsme si Světový den vody

V pátek 22. 3. 2024 jsme si připomněli Světový den vody, který byl poprvé vyhlášen valným shromážděním OSN v roce 1992, a to na základě alarmujících závěrů Mezinárodní konference o vodě a životním prostředí v Dublinu téhož roku. Tento den připadá na 22. března. Letos byl hlavním mottem slogan „Voda pro mír“, který poukazuje na skutečnost, že prosperita a mír jsou závislé na dostupnosti vodních zdrojů. Povídali jsme si i o tom, že ne všichni lidé na naší planetě se k vodě běžně dostanou.

Osmáci si ve třídě uspořádali k tomuto dni třídní výstavku. Měli za úkol přinést zajímavou věc, která je spojená s vodou. A tak se na výstavním stolečku objevila konvička na zalévání, potápěcí brýle a maska, „žabky“ k vodě, vodní pistolka, koupací čepice, nafukovací kolo, džbánek na vodu, mušle, kámen, koupací čepice, gumová rybička, či letní klobouk k vodě. Celé dopoledne byla pravidelně na učitelském stole vyměňována ve džbánku čerstvá voda a každý, kdo měl právě žízeň, se mohl napít. Někteří si pro tuto příležitost přinesli i vlastní kelímek. Všichni jsme si tento den společně užili.
Zapsala a foto pořídila Renata Fialová, třídní učitelka 8. ročníku

I v ostatní třídách jsme si povídali o důležitosti vody, v tělocviku jsme zařadili běžecké hry – „jak se valí voda, skoky přes potok“ a řekli jsme si o nutnosti pitného režimu při sportu. Na chodbách školy byly rozmístěny otázky, úkoly a aktivity, všichni si mohli pomocí telefonů a tabletů ověřit své znalosti o vodě, správné odpovědi se ukrývaly pod QR kódem.