Divadélko pro školy – Africká pohádka

V Kulturním domě v Brodku zhlédli žáci první až páté třídy divadelní představení „Africká pohádka aneb Podivuhodná dobrodružství doktora Holuba“, které přijela zahrát společnost Divadélko pro školy Hradec Králové.

Ústřední postavou byl známý cestovatel a dobrodruh doktor Emil Holub, který žákům vyprávěl o svých zážitcích z cest po Africe. Pana Holuba provázel věrný a vtipný opičí kamarád Pepa. Viděli jsme, jak vyléčil nastydlého slona, pomatenou žirafu nebo mrzutého lva. Žákům se velmi líbila postava paní hraběnky, jejíhož ztraceného syna vysvobodil ze spárů obrovského hada již zmiňovaný opičák Pepa.
Žáci se zábavnou a vtipnou formou dozvěděli mnoho informací o Africe a seznámili se s osobou legendárního českého cestovatele.
Marta Heraltová