Projektový „Den Země“ v 2. a 7. třídě

Druháci si v rámci Dne Země připravili pro sedmáky kvíz, ve kterém se dozvěděli, jak dlouho se rozkládají různé odpadky. Věděli jste například, že žvýkačka se rozkládá 50 let, a že polystyren se nerozloží nikdy?

Sedmáci si připravili stezku v přírodě, kterou žáky neprovázel nikdo jiný než sám Ferda Mravenec. Tuto stezku si žáci procházeli po skupinkách tvořených vždy dvěma sedmáky a jedním druhákem. Čekalo je několik stanovišť, kde druháci plnili vždy nějaký úkol a následovala otázka týkající se naší planety Země. Správnou odpověď si žáci ověřili po načtení QR kódu. Tato odpověď byla zároveň hledaným slovem do křížovky.

A jak tuto aktivitu hodnotili druháci?
Bylo super, že jsme spolupracovali se sedmáky. (Amálka)
Bavilo mě, jak jsme plnili úkoly. Nejvíc se mi líbil úkol, kde jsme měli zavýt jako vlk. (Zuzanka)
Nejlepší úkol byl, když jsme měli od jednoho stanoviště až k dalšímu zpívat. (Adrian)
Líbilo se mi, že pro nás sedmáci připravili mapu, která nás dovedla k mraveništi, kde na každého čekal dárek. (Julinka)
Nejvíc se mi líbilo, jak jsme na závěr stezky objevili mraveniště. (Natálka)