Projektový „Den Země“ v 3. a 8. třídě

„Děti učily děti aneb Když osmáci se třeťáky slavili Den Země“

Ve středu 23. 4. 2024 se osmáci se třeťáky společně zapojili do celoškolního projektového dne – DEN ZEMĚ. Žáci společně zhlédli krátký dokument, který jim přiblížil současné nejaktuálnější problémy ochrany životního prostředí. Poté následovala beseda o tom, proč je důležité o svět kolem nás pečovat a co následuje, když tomu tak není.

Osmáci a třeťáci pracovali v týmech a skupinách, do kterých se rozlosovali. Plnili nejrůznější úkoly, doplňovali pracovní listy, kvízy, skládačky, zdokonalovali se ve čtení i čtenářské gramotnosti. Všichni se těšili na besedu s osmákem Staňou. Měl připravenou prezentaci a besedu o svém koníčku, a tím jsou ryby a rybaření. Když rozbalil své „nádobíčko“, např. rybářské pruty v délce 6 – 7 m, všem se doslova tajil dech. Staňa je „ostřílený, zkušený učitel“. Svým zajímavým projevem a nejrůznějšími zážitky u vody si dokáže získat své posluchače. V neděli 28. 4. 2024 se poprvé v životě zúčastní rybářských závodů, tak mu budeme držet palce.

Na závěr projektového dne se všichni vydali na krátkou vycházku k brodeckému rybníku, kde Staňa ještě jednou rozbalil své nádobíčko, aby zvědavcům ukázal, jak se správně nahazuje rybářský prut. Celý projektový den se vydařil. Starší i mladší žáci si vzájemně pomáhali, spolupracovali, a i když nám počasí nepřálo, hodně se toho všichni naučili.
Zapsala: Renata Fialová, Jana Kamená a Zuzana Bohuslavová