Projektový „Den Země“ v 5. třídě

Páťáci si na Den Země připravili úkoly pro děti ze školky. Venku byla zima, ale dětem to nevadilo, protože se při plnění úkolů zahřály běháním. Na louce u rybníka děti sbíraly kartičky živočichů, a pak je třídily podle toho, zda žijí na souši nebo ve vodě. Za splnění úkolů dostávaly obálky (s obrázky odpadků) a na konci je otevřely a třídily odpad.

Děti plnění úkolů bavilo a pokaždé se těšily na další. Na konci hledaly poklad – bonbony. Nás příprava stanovišť bavila a děti byly moc šikovné.
Napsala Elena Dostálová, 5. třída