Jarní výuka na dopravním hřišti – 4. třída

Ve čtvrtek 2. 5. 2024 se žáci 4. třídy naší školy zúčastnili jarní části výuky dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti v Prostějově. Výuka byla zaměřena na bezpečné chování v silničním provozu. Žáci si nejdříve v učebně zopakovali teoretickou část, jak se chovat na křižovatkách, cyklostezkách, zopakovali si dopravní značky, také povinnou výbavu kola. Následně se odebrali na dopravní hřiště, kde si vyzkoušeli jízdu zručnosti. Teoretická část byla zakončena písemným testem, po té následovala praktická zkouška bezpečné jízdy na kole.

Žáci, kteří uspěli v písemném testu a v praktické jízdě po dopravním hřišti obdrželi „Průkaz mladého cyklisty“. Jedná se o první osvědčení o získání způsobilosti v dopravním provozu, které lze získat na dopravním hřišti. Celá výuka byla zaměřena na prevenci dopravní nehodovosti dětí.
Michaela Šustrová, třídní učitelka