Žáci 6. třídy na komentované vycházce

V pátek dne 31. 5. 2024 měli žáci 6. třídy komentovanou vycházku brodeckým okolím s Jiřím Páleníčkem. Žáci se učili přímo v přírodě, rozpoznávali různé druhy rostlin, stromů a živočichů, připomněli si světové strany, všechny druhy elektráren a jejich využití, naučili se orientovat v krajině, uvědomili si důležitost vody a lesů, význam křížů u silnic a ekologii. Vycházeli jsme od školy a pokračovali na nejvyšší kopec v okolí Babylon 672 m, dále kolem Úsobrnského potoka na přírodní rezervaci Uhliska a přes Bahna opět zpět k Brodku, odpočinková zastávka byla v přístřešku Javorník a našli jsme i pramen Hloučely. Počasí nám přálo a nálada byla výborná.
Zapsala Tereza Malínková