Školní družina – Cesta za pokladem

Tento týden (27. 5. – 31. 5. 2024) jsme měli pirátský týden, který si pro nás připravily praktikantky ze SPgŠ – Aneta V., Adéla P. a Karolína B. V pondělí jsme si zopakovali světadíly. Ukázali jsme si, kde se světadíly nachází, kolik jich máme a jak se nazývají. Pomocí klovatiny jsme si vytvořili svůj světadíl. Pak jsme se celý týden postupně učili novou pirátskou písničku doprovázenou hrou na klavír, flétnu a kytaru. Další den jsme hráli pexeso s exotickým ovocem a zopakovali si pomocí kvízu, jaké ovoce roste v České republice a jaké je exotické a musí se k nám dovážet. Ve středu si děti zopakovaly živočichy žijící v moři a za úkol měly přiřazovat obrázek živočicha k jeho názvu. Také měly možnost si vyrobit vlastní rybu. Na závěr nás čekala celodružinová akce: „Cesta za pokladem“. Po dané cestě plnily děti úkoly a na závěr hledaly poklad.
Děti byly spokojené a akce se jim moc líbila. Každý za odměnu dostal zlatou minci a dárky ukryté v pokladu.
Celý týden pro nás připravily praktikantky ze SPgŠ – Aneta V., Adéla P. a Karolína B.
Zapsala Aneta Vičarová.