Pasování prvňáčků na čtenáře

Významným dnem pro prvňáčky se stal čtvrtek 20. června, kdy byli v Městské knihovně v Konici slavnostně pasováni na čtenáře. V programu Pohádková knihovna nejprve plnili různé úkoly spojené se znalostmi pohádek a pohádkových postav. Pak následovalo přečtení textu z pohádkové knihy. Získat diplom čtenáře a zlatý klíč ke knihám se podařilo všem žákům 1. třídy. Tak ať vás čtení baví.
Zapsala: Mgr. Věra Švecová