Pískování ve školní družině

Dne 4. 6. 2024 se konala ve školní družině akce: „Pískování obrázků“. Děti si vyzkoušely práci s pískem, seznámily s výrobou, používáním písku a jeho historií. Dětem se akce moc líbila.
Ing. Pavlína Vrátníková