Poslední den školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, děvčata a chlapci, přátelé školy!

Skončil školní rok 2023/2024. Pátek 28. 6. byl dnem plným loučení, úsměvů, ale i slz. S žáky 9. třídy jsme se slavnostně rozloučili v kulturním domě, prvňáci se rozloučili se svou třídní učitelkou, která zasloušeně odchází na odpočinek, druháci se loučili s Ferdou mravencem, třeťáci se loučili s malou budovou, páťáci se také loučili se svou třídní učitelkou a panem asistentem. Všichni jste, milí žáci, udělali velký kus práce v uplynulém školním roce a zasloužíte se letní prázdniny.

Vážení rodiče, chtěla bych Vám moc poděkovat za spolupráci, podporu a pomoc, kterou naší škole projevujete. S důvěrou nám svěřujete Vaše děti a vězte a věřte, že celý pedagogický sbor dělá vše pro to, abychom ji nezklamali. Děkujeme Vám za každé milé slovo, ocenění z Vaší strany je známkou toho, že se snažíme dělat dobře svou práci pro Vaše děti, a tím i pro Vás.

Užijme si všichni krásného léta a s celým učitelským sborem se na Vás budeme těšit opět v září.
Mgr. Kateřina Dostálová, ředitelka školy