Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. třídy

Deváťáci si v pátek 28. 6. 2024 připravili slavnostní rozloučení a předávání vysvědčení v kulturním domě v Brodku u Konice. 
Přejeme vám, děvčata a chlapci, mnoho úspěchů v dalším studiu i v osobním životě.