Školní družina

 

I. oddělení (1. – 3. třída) – 25 dětí – vychovatelka Ing. Pavlína Vrátníková

II. oddělení (4. – 5. třída) – 25 dětí – vychovatelka Zuzana Bohuslavová

Telefon: 582 391 194, 792 315 620, email: pavlina.vratnikova@zsbrodekukonice.cz, zuzana.bohuslavova@zsbrodekukonice.cz

 

Provoz školní družiny:
ráno: 6:30 – 7:15 hodin
odpoledne: 11:10 – 16:00 hodin

 

Zájmové kroužky ve ŠD:
pro školní rok 2022/2023:  

Kroužky 1. stupeň

Kroužek Vyučující Den Čas
Doučování třídní učitelka většinou pondělí  
Polytechnický kroužek (4. + 5. tř.) Preciosa – Dostál, Havlen, Pavlů úterý 12:30 – 14:00
Sportovní hry (1. až 5. tř.) P. Synek středa (2 skupiny se střídají) 12:45 – 13:45
Nepovinný předmět Náboženství (1. až 3. tř.) O. Horáček středa 11:50 – 12:35
Nepovinný předmět Náboženství (4. a 5. tř.) O. Horáček středa 12:35 – 13:20
Putování přírodou (2. a 3. tř.) J. Kamená čtvrtek 12:30 – 14:00
Přírodovědný kroužek (4. a 5. tř.) P. Heralt čtvrtek (1x za 14 dní) 13:25 – 14:55
Keramika (4. a 5. tř.)
M. Heraltová čtvrtek (1x za 14 dní) 13:15 – 14:45
Pěvecký kroužek (3. až 5. tř.)
J. Smítalová pátek 12:30 – 13:45

 

Kroužky 2. stupeň

Kroužek Vyučující Den Čas
Konverzace v anglickém jazyce (7. až 9. tř.)
P. Hofmanová pondělí 13:15 – 14:15
Cvičení z M (příprava k přijímacím zkouškám) 9. tř. M. Francová středa (jednou za 2 týdny) 13:15 – 14:45
Cvičení z ČJ (příprava k přijímacím zkouškám) 9. tř. R. Fialová středa (jednou za 2 týdny) 13:15 – 14:45
Nepovinný předmět Náboženství (6.-8.tř.) O. Horáček středa 13:25 – 14:10
Sportovní hry (6. až 8. tř.) T. Malínková čtvrtek (1x za 14 dní) 13:15 – 14:45
Přírodovědný kroužek (6. až 8. tř.) P. Heralt čtvrtek (1x za 14 dní) 13:25 – 14:55
Šití a navrhování (6. až 9. tř.) J. Komárková pátek (1x za 14 dní) 13:15 – 14:45
dále nabízíme doučování hlavních předmětů informace u vyučujících    

 

Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika.

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost zejména formou odpočinkových, rekreačních činností a zájmových aktivit.

Úplata ve školní družině je pro školní rok 2022/2023 stanovena následovně:

  • děti odcházející ve 12:30 hod. – 50,- Kč / měsíc
  • děti odcházející ve 14:00 hod. – 70,- Kč / měsíc
  • děti odcházející mezi 14:00 až 16:00 hod. – 100,- Kč / měsíc

Školní vzdělávací program pro školní družinu (dokument pdf)

Vnitřní řád školní družiny (dokument pdf)