Školní družina

I. oddělení (1. – 3. třída) – 25 dětí – vychovatelka Ing. Pavlína Vrátníková
II. oddělení (4. – 5. třída) – 25 dětí – vychovatelka Zuzana Bohuslavová

Telefon: 582 391 194, 792 315 620, email: pavlina.vratnikova@zsbrodekukonice.cz, zuzana.bohuslavova@zsbrodekukonice.cz

Provoz školní družiny:
ráno: 6:30 – 7:15 hodin
odpoledne: 11:10 – 16:00 hodin

Zájmové kroužky ve ŠD:
pro školní rok 2023/2024:  

Kroužky 1. stupeň

KroužekVyučujícíDenČas
Doučovánítřídní učitelkavětšinou pondělí 
Slovní hrátky (1. + 2. tř.)
J. Komárkováúterý11:45 – 12:30
Polytechnický kroužek (4. + 5. tř.)Preciosa – Dostál, Havlen, Pavlůúterý12:30 – 14:00
Nepovinný předmět Náboženství (1. až 3. tř.)O. Horáčekstředa11:50 – 12:35
Nepovinný předmět Náboženství (4. a 5. tř.)O. Horáčekstředa12:35 – 13:20
Keramika (4. a 5. tř.)
M. Heraltovástředa (1x za 14 dní)12:30 – 14:00
Divadelní kroužek (2. třída)
M. Heraltovápátek11:45 – 12:30

Dále byly nabídnuty kroužky:
Putování přírodou – nekoná se kvůli malému zájmu žáků
Pěvecký kroužek – nekoná se kvůli malému zájmu žáků
Přírodovědný kroužek – bude se konat od 2. pololetí

Kroužky 2. stupeň

KroužekVyučujícíDenČas
Konverzace v anglickém jazyce (7. až 9. tř.)
P. Hofmanovápondělí13:15 – 14:15
Cvičení z M (příprava k přijímacím zkouškám) 9. tř.E. Skokánkovástředa (jednou za 2 týdny)13:15 – 14:45
Cvičení z ČJ (příprava k přijímacím zkouškám) 9. tř.R. Fialovástředa (jednou za 2 týdny)13:15 – 14:45
Nepovinný předmět Náboženství (6.-8.tř.)O. Horáčekstředa13:25 – 14:10
Sportovní hry (6. až 8. tř.)T. Malínkováčtvrtek (1x za 14 dní)13:15 – 14:45
Přírodovědný kroužek (6. až 8. tř.)P. Heraltod 2. pololetí13:25 – 14:55
dále nabízíme doučování hlavních předmětůinformace u vyučujících  

Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika.
Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost zejména formou odpočinkových, rekreačních činností a zájmových aktivit.

Úplata ve školní družině je pro školní rok 2023/2024 stanovena následovně:

  • děti odcházející ve 12:30 hod. – 50,- Kč / měsíc
  • děti odcházející ve 14:00 hod. – 70,- Kč / měsíc
  • děti odcházející mezi 14:00 až 16:00 hod. – 100,- Kč / měsíc

Školní vzdělávací program pro školní družinu (dokument pdf)

Vnitřní řád školní družiny (dokument pdf)