Naše škola

Rychlé kontakty

ředitelka školy:
582391193
brodek@volny.cz


omlouvání žáků:
582391194


odhlašování obědů:
725526837
alazap@seznam.cz

Rozpis zvonění
1. hodina 7:35 - 8:20
2. hodina 8:30 - 9:15
3. hodina 9:30 - 10:15
4. hodina 10:25 - 11:10
5. hodina 11:20 - 12:05
6. hodina 12:10 - 12:55
7. hodina 13:25 - 14:10

Družina

 

I. oddělení (1. – 2. třída) – 25 dětí – vychovatelka Mgr. Markéta Odehnalová

II. oddělení (3. – 5. třída) – 25 dětí – vychovatelka Zuzana Bohuslavová

Telefon: 582 391 194, 792 315 620, email: odehnalova.skolabrodek@iskola.cz

 

Provoz školní družiny:
ráno: 6:30 – 7:30 hodin
odpoledne: 11:10 – 15:30 hodin

Zájmové kroužky ve ŠD:
pro školní rok 2017/2018:

Kroužky 1. stupeň

Kroužek Vyučující Den Čas
Dramatický kroužek A. Dohnalová Pondělí – sudý týd. 12:35 – 13:20
EDA A. Dohnalová Pondělí – lichý týd. 12:35 – 13:20
Doučování – 4. třída M. Šustrová Pondělí 12:30 – 13:30
Zdravotní TV J. Kamená Úterý – sudý týden 12:20 – 12:55
Šikovné ručičky M. Buriánová Úterý – sudý týden 12:30 – 13:15
Sborový zpěv I M. Šustrová Úterý – lichý týden 12:30 – 13:15
Sportovní hry I R. Tuček Středa 13:20 – 14:10
Keramika A. Dohnalová Středa 12:45 – 14:00
Nepovinný předmět Náboženství (1. + 2. tř.) O. Horáček Středa 11:50- 12:35
Nepovinný předmět Náboženství (3. tř.) O. Horáček Čtvrtek 11:50 – 12:35
Klub deskových her K. Dostálová Čtvrtek 13:15 – 14:45
Doučování 3. tř. A. Dohnalová Čtvrtek 11:35 – 12:35
Doučování 5. tř. J. Kamená Pátek 12:30 – 13:30
Klub zábavné logiky a deskových her (1. až 4. tř.) R. Müllerová Pátek 12:40 – 14:10

Kroužky 2. stupeň

Kroužek   Den Čas
Zdravotní TV II J. Kamená Pondělí 13:15 – 14:00
Sportovní hry II R. Tuček Pondělí 13:25 – 14:10
Vaření R. Müllerová Pondělí – sudý týden 13:15 – 14:45
Doučování M R. Müllerová Úterý 13:10 – 14:10
Ruční práce R. Müllerová Středa 13:15 – 14:15
Cvičení z M (příprava k přijímacím zkouškám) M. Francová Středa 13:15 – 14:45
Cvičení z ČJ (příprava k přijímacím zkouškám) R.Fialová Středa 13:15 – 14:45
Nepovinný předmět Náboženství (4. – 8. tř.) O. Horáček Středa 12:45 – 13:30
Klub zábavné logiky a deskových her (5. až 8. tř.) K. Dostálová Čtvrtek 13:15 – 14:45
Doučování ČJ R. Fialová Pátek 13:10 – 14:10

 

Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika.

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost zejména formou odpočinkových, rekreačních činností a zájmových aktivit.

Úplata ve školní družině je pro školní rok 2017/2018 stanovena následovně:

  • děti odcházející ve 12:30 hod. – 30,- Kč / měsíc
  • děti odcházející ve 14:00 hod. – 50,- Kč / měsíc
  • děti odcházející v 15:30 hod. – 70,- Kč / měsíc

Řád školní družiny (dokument pdf)

SD_01 SD_02 SD_03 SD_04 SD_05 SD_06