Školní jídelna

 

Seznam alergenů si můžete prohlédnout zde.

Vzhledem k hygienickým a protiepidemickým pravidlům pro školní jídelnu bude omezen výdej obědů do jídlonosičů. Rodiče, kteří si budou chtít vyzvednout oběd žáka první den nemoci, zazvoní u bočních dveří na kuchyň (boční dveře vlevo při pohledu na budovu školy od silnice) a tam si pracovnice kuchyně jídlonosič přebere. Tento výdej je časově omezen a to pouze od 10:30 do 11:10 hod. 

Jsme zapojeni v projektu „MLÉKO DO ŠKOL“ a „OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL“

Od školního roku 2022/2023 podmínky projektu omezily dodávky pouze na 1. stupeň, přibližně jednou za 2 týdny obdrží žáci zdarma mléčný výrobek + ovoce nebo zeleninu.

 

Z vnitřního řádu školní jídelny ZŠ T. G. Masaryka Brodek u Konice 2023/2024

Zaměstnanci ŠJ
Vedoucí ŠJ: Kateřina Kočiříková, tel. 725526837, jidelna.brodek@seznam.cz
Kuchařky: Věra Hrazdirová, Martina Přikrylová

Výdej obědů pro žáky:
11:30 – 13:30 hod.

Kategorie strávníků:
II. 7 – 10 let 28,- Kč porce syrového masa  64 g
III. 11 – 14 let 32,- Kč  70 g
IV. 15 let a více 35,- Kč  75 g

V nepřítomnosti žáka ve škole nemá žák nárok na oběd. Výjimkou je první den neplánované nemoci. Rodiče si mohou vyzvednout oběd do jídlonosiče.
Následující dny je rodič povinen odhlásit obědy telefonicky nebo přímo v kanceláři ŠJ. Obědy se odhlašují den předem do 11.00 hod.

V Brodku u Konice, od 1. 9. 2023

Vnitřní řád školní jídelny ZŠ (dokument pdf)

SJ-ZS-prihlaska-ke-stravovani-2023-24 (ke stažení, dokument pdf)