Naše škola

Rychlé kontakty

ředitelka školy:
582391193
brodek@volny.cz


omlouvání žáků:
582391194


odhlašování obědů:
725526837
alazap@seznam.cz

Rozpis zvonění
1. hodina 7:35 - 8:20
2. hodina 8:30 - 9:15
3. hodina 9:30 - 10:15
4. hodina 10:25 - 11:10
5. hodina 11:20 - 12:05
6. hodina 12:10 - 12:55
7. hodina 13:25 - 14:10

Jídelna

Jídelníček (dokument pdf, otevře se v novém okně)

Seznam alergenů si můžete prohlédnout zde.

 

Jsme zapojeni v projektu „MLÉKO DO ŠKOL“ a „OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL“

Frekvence dodávek a celkový nárok na žáka resp. školu bude stanoven až podle celkového počtu přihlášených žáků v ČR. Tzn. finanční prostředky vyčleněné vládou na tento projekt budou rozděleny podle počtu zúčastněných škol, resp. žáků. Dle nových, aktuálně platných pravidel, jsou všichni dodavatelé povinni dodat do škol v září i v říjnu pouze neochucená mléka, a to vždy dva kusy na měsíc a žáka. Podobně bude v září a říjnu probíhat dodávka ovoce a zeleniny, přibližně dvakrát za měsíc.

Dále mají žáci  nárok na dotované mléčné výrobky, které jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny za zvýhodněné ceny: skolni-mleko                Školní mléko

 

Řád školní jídelny ZŠ T. G. Masaryka Brodek u Konice

Zaměstnanci ŠJ
Vedoucí ŠJ: Alena Zapletalová, 725526837
Kuchařka: Kateřina Kočiříková
Pomocná kuchařka: Jitka Krejčířová

Výdej obědů:
11:30 – 13:30 hod.

Kategorie strávníků:
II. 7 – 10 let 21,- Kč porce syrového masa  64 g
III. 11 – 14 let 23,- Kč  70 g
IV. 15 let a více 25,- Kč  75 g

V nepřítomnosti žáka ve škole nemá žák nárok na oběd. Vyjímkou je první den neplánované nemoci. Rodiče si mohou vyzvednout oběd do jídlonosiče.
Následující dny je rodič povinen odhlásit obědy telefonicky nebo přímo v kanceláři ŠJ. Obědy se odhlašují den předem do 11.00 hod.

V Brodku u Konice 1. 9. 2017

Řád školní jídelny (dokument pdf)