Mateřská škola

 

AKTUÁLNĚ:

Aktuální jídelníček (dokument pdf, otevře se v novém okně)

22. 1. 2021 – Z rozhodnutí Hygienické stanice Olomouckého kraje je zaměstnancům a dětem mateřské školy v Brodku u Konice nařízen do pondělí 25. 1. 2021 zdravotní dohled – zdravotní dohled u dětí provádějí rodiče. Pokud pozorujete u Vašeho dítěte v období 15. až 25. 1. zdravotní problémy, kontaktujte telefonicky dětského lékaře.

V pondělí 25. 1. 2021 je mateřská škola v Brodku u Konice uzavřena, proběhne sanitární den a dezinfekce všech prostor a povrchů. Od úterý 26. 1. je mateřská škola v provozu.


9. 11. 2020 – Z rozhodnutí Hygienické stanice Olomouckého kraje je zaměstnancům a dětem mateřské školy v Brodku u Konice nařízena karanténa. Karanténa se týká dětí, které byly přítomny ve čtvrtek 5. 11. 2020 v mateřské škole. Proto se od 9. 11. do 19. 11. 2020 přerušuje provoz mateřské školy v Brodku u Konice, v pátek 20. 11. proběhne sanitární den. Předpokládané zahájení provozu mateřské školy je pondělí 23. 11. 2020.


Mateřská škola zahajuje po letních prázdninách provoz dne 1. září 2020 (6:30 – 15:30).


Provoz MŠ v období letních prázdnin v roce 2020 (pdf)


ZÁPIS DO MŠ

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydalo MŠMT , dne 3. 4. 2020 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápis do MŠ pro šk. rok 2020/2021 proběhne dle výběru zákonného zástupce: poštou, nebo osobně v MŠ

1. Zápis proběhne v termínu od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020

(doložené dokumenty poštou na adresu ZŠ a MŠ T. G. M. Brodek u Konice 265, 798 46 Brodek u Konice)

2. Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí v budově MŠ předáním dokumentace v termínu 5. 5. 2020 a 6. 5. 2020 v době od 9,oo – 10,oo hod.

Zákonný zástupce dítěte doručí v daném termínu zápisu osobně nebo poštou tyto dokumenty:

– Zápisní list  Stáhněte si zápisní list do MŠ (doc)

– Formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Stáhněte si žádost o přijetí do MŠ (pdf)

– Prostá kopie rodného listu dítěte

– Kopie očkovacího průkazu dítěte

– Čestné prohlášení k očkování Stáhněte si čestné prohlášení o očkování (doc)

Čtěte podrobné informace: Informace k zápisu do MŠ v roce 2020 (doc)

 


Z důvodu vyhlášení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví dne 10. 3. 2020 se po dohodě se zřizovatelem zcela uzavírá provoz mateřské školy v Brodku u Konice od čtvrtka 12. 3. 2020. Uzavření mateřské školy platí do odvolání.

Sledujte sdělovací prostředky a školní web www.zsbrodekukonice.cz.

Rodiče dětí mladších 10 let mají nárok na ošetřovné, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let.

Tiskopis ošetřovného vydává p. Folkmanová v kanceláři základní školy.


Ředitelství Základní školy a mateřské školy T. G. Masaryka Brodek u Konice oznamuje:

Mateřská škola bude v době od 8. 7. do 31. 8. 2019 z organizačních a provozních důvodů uzavřena.


ZÁPIS  DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  V BRODKU U KONICE PRO DĚTI OD 3 LET K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
od školního roku 2019/2020
se koná v pátek 3. 5. 2019 od 10:00 do 12:00 hod. v budově mateřské školy.

Formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdržíte při zápisu, přineste rodný  list dítěte! 

Zápis do MŠ (pdf)


Ve fotogalerii fotografie vánoční besídky ze dne 6. 12. 2018.


 

název instituce Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace
adresa mateřské školy Brodek u Konice 260, 79846
telefon 582 391 183
email ms.brodek@seznam.cz
zřizovatel Obec Brodek u Konice

Vedoucí učitelka mateřské školy: Vlasta Greplová
Učitelka: Hana Prachařová

Vedoucí školní jídelny: Kateřina Kočiříková
Kuchařka: Kamila Augustinová
Uklízečka: Kamila Augustinová

Děti a oddělení v mateřské škole:
1 oddělení – 21 dětí

Provoz MŠ od 1. 9. 2020 – Po až Pá 6:15 – 15:45

 

Dokumenty:

Co by dítě mělo umět před nástupem do MŠ a jak usnadnit adaptační proces (dokument pdf)

Školní zralost (dokument pdf)

Provozní řád MŠ (dokument pdf)

Školní řád MŠ (dokument pdf)

Školní vzdělávací program MŠ (dokument pdf)

Kritéria přijímání do MŠ (dokument pdf)

 

Jídelna mateřské školy:

1. Školní jídelna mateřské školy v Brodku u Konice je v provozu od 6.30 – 15.00 hod.

2. Zaměstnanci ŠJ MŠ: Kočiříková Kateřina – vedoucí ŠJ, Augustinová Kamila – kuchařka

3. Školní jídelna zajišťuje stravování dětí zapsaných do MŠ a zaměstnanců MŠ.

4. Ke stravování se každý strávník přihlašuje písemnou přihláškou,ve které se zavazuje svým podpisem (u dětí jejich rodiče), platit včas příspěvek za stravování.

Školní jídelna připravuje pro děti přesnídávky, obědy a svačiny.

Poplatky za stravování jsou stanoveny v této výši :

Děti 3 – 6 let:

   • svačina, oběd 25,- Kč
   • svačina, oběd, přesnídávka 32,- Kč

Děti 7 let:

   • svačina, oběd 27,- Kč
   • svačina, oběd, přesnídávka 35,- Kč

V případě, že si rodiče nepřejí podávat dítěti některé z jídel v průběhu dne, nahlásí tuto skutečnost vedoucí ŠJ nebo učitelce před započetím stravování (např. pouze přesnídávku a oběd). V průběhu roku mohou změnu provést k poslednímu dni v měsíci na příští měsíc. V průběhu měsíce nelze změny provádět!

5. Přihlašování a odhlašování stravování se provádí vždy den předem do 13.00 hod. Strava se vydává: přesnídávka 9.00 hod., oběd 12.00 hod., svačina 14.30 hod

6. První den nemoci (neodhlášený oběd) si může rodič vyzvednout oběd do jídlonosiče.
Následující dny je rodič povinen obědy odhlásit. Pokud rodič bude odebírat, nebo neodhlásí obědy v nemoci dítěte, je povinen uhradit škole plnou cenu nedotovaného oběda.
Poplatky za stravné budou vybírány vždy 14. den v daném měsíci v MŠ.
Stravné je hrazeno souběžně s měsícem, tj.v září zaplatíte celé stravné za září a odhlášené obědy v září se odečítají v říjnové platbě. Vrácení přeplatků za stravné proběhne koncem měsíce června.

1. 9. 2020, Kateřina Kočiříková

Vnitřní řád školní jídelny MŠ (dokument pdf)

Přihláška ke stravování v MŠ (dokument pdf)