AKTUÁLNĚ:

Jídelníček (dokument pdf, otevře se v novém okně)

Jídelníček na příští týden

 


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Zápis do MŠ 2023 (pdf)


 

název instituce Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace
adresa mateřské školy Brodek u Konice 260, 79846
telefon 582 391 183
email ms.brodek@seznam.cz
zřizovatel Obec Brodek u Konice

zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání: Vlasta Greplová
Učitelky: Hana Prachařová, Pavlína Zatloukalová (od 1. 2. 2023)

Vedoucí školní jídelny: Kateřina Kočiříková
Kuchařka: Kamila Augustinová
Uklízečka: Iveta Zárubová

Děti a oddělení v mateřské škole:
2 oddělení – celkem 29 dětí

Provoz MŠ od 1. 9. 2022 – Po až Pá 6:30 – 15:30

 

Dokumenty:

Co by dítě mělo umět před nástupem do MŠ a jak usnadnit adaptační proces (dokument pdf)

Školní zralost (dokument pdf)

Provozní řád MŠ (dokument pdf)

Školní řád MŠ (dokument pdf)

Školní vzdělávací program MŠ (dokument pdf)

Kritéria přijímání do MŠ (dokument pdf)

 

Jídelna mateřské školy:

1. Školní jídelna mateřské školy v Brodku u Konice je v provozu od 6.30 – 15.00 hod.

2. Zaměstnanci ŠJ MŠ: Kočiříková Kateřina – vedoucí ŠJ, Augustinová Kamila – kuchařka

3. Školní jídelna zajišťuje stravování dětí zapsaných do MŠ a zaměstnanců MŠ.

4. Ke stravování se každý strávník přihlašuje písemnou přihláškou,ve které se zavazuje svým podpisem (u dětí jejich rodiče), platit včas příspěvek za stravování.

Školní jídelna připravuje pro děti přesnídávky, obědy a svačiny.

Poplatky za stravování jsou stanoveny v této výši :

Děti 3 – 6 let:

   • svačina, oběd 34,- Kč
   • svačina, oběd, přesnídávka 45,- Kč

Děti 7 let:

   • svačina, oběd 37,- Kč
   • svačina, oběd, přesnídávka 49,- Kč

V případě, že si rodiče nepřejí podávat dítěti některé z jídel v průběhu dne, nahlásí tuto skutečnost vedoucí ŠJ nebo učitelce před započetím stravování (např. pouze přesnídávku a oběd). V průběhu roku mohou změnu provést k poslednímu dni v měsíci na příští měsíc. V průběhu měsíce nelze změny provádět!

5. Přihlašování a odhlašování stravování se provádí vždy den předem do 13.00 hod. Strava se vydává: přesnídávka 9.00 hod., oběd 12.00 hod., svačina 14.30 hod

6. První den nemoci (neodhlášený oběd) si může rodič vyzvednout oběd do jídlonosiče.
Následující dny je rodič povinen obědy odhlásit. Pokud rodič bude odebírat, nebo neodhlásí obědy v nemoci dítěte, je povinen uhradit škole plnou cenu nedotovaného oběda.
Poplatky za stravné budou vybírány vždy 14. den v daném měsíci v MŠ.
Stravné je hrazeno souběžně s měsícem, tj.v září zaplatíte celé stravné za září a odhlášené obědy v září se odečítají v říjnové platbě. Vrácení přeplatků za stravné proběhne koncem měsíce června.

1. 2. 2023, Kateřina Kočiříková

Vnitřní řád školní jídelny MŠ (dokument pdf)

Přihláška ke stravování v MŠ (dokument pdf)