Mateřská škola

 

AKTUÁLNĚ:

Aktuální jídelníček (dokument pdf, otevře se v novém okně)


Ředitelství Základní školy a mateřské školy T. G. Masaryka Brodek u Konice oznamuje:

Mateřská škola bude v době od 8. 7. do 31. 8. 2019 z organizačních a provozních důvodů uzavřena.


ZÁPIS  DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  V BRODKU U KONICE PRO DĚTI OD 3 LET K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
od školního roku 2019/2020
se koná v pátek 3. 5. 2019 od 10:00 do 12:00 hod. v budově mateřské školy.

Formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdržíte při zápisu, přineste rodný  list dítěte! 

Zápis do MŠ (pdf)


Ve fotogalerii fotografie vánoční besídky ze dne 6. 12. 2018.


Ve fotogalerii školková olympiáda.


Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání (dokument pdf)


Ve fotogalerii Večerníčkový karneval.


ZÁPIS  DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  V BRODKU U KONICE PRO DĚTI OD 3 LET K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
od školního roku 2018/2019
se koná ve čtvrtek 3. 5. 2018  od 10:00 do 12:00 hodin v budově mateřské školy.

Formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdržíte při zápisu, přineste rodný  list dítěte! 


Ve fotogalerii zimní radovánky – leden 2018.


Ve fotogalerii vánoční a tříkrálové fotografie


14. 12. 2017 – Na doporučení dětských lékařů MUDr. Libora Švece a MUDr. Anny Látalové a po projednání se zřizovatelem bude z důvodu zvýšené nemocnosti dětí a výskytu infekčních onemocnění mezi dětmi přerušen provoz mateřské školy od 18. 12. 2017 do 2. 1. 2018.

Provoz mateřské školy bude opět zahájen ve středu 3. ledna 2018.


Uspávání broučků – 28. 10. 2017


Říjen 2017 – podívejte se ve fotogalerii, jak se bavíme u hudebně dramatických činností.


 

název instituce Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace
adresa mateřské školy Brodek u Konice 260, 79846
telefon 582 391 183
email ms.brodek@seznam.cz
zřizovatel Obec Brodek u Konice

Vedoucí učitelka mateřské školy: Vlasta Greplová
Učitelka: Hana Prachařová

Vedoucí školní jídelny: Kateřina Kočiříková (od 1. 5. 2019)
Kuchařka: Kamila Augustinová
Uklízečka: Jana Lužná

Děti a oddělení v mateřské škole:
1 oddělení – 17 dětí

 

Dokumenty:

Co by dítě mělo umět před nástupem do MŠ a jak usnadnit adaptační proces (dokument pdf)

Školní zralost (dokument pdf)

Provozní řád MŠ (dokument pdf)

Školní řád MŠ (dokument pdf)

Školní vzdělávací program mateřské školy (dokument pdf)

Kritéria přijímání do MŠ (dokument pdf)

 

Jídelna mateřské školy:

1. Školní jídelna mateřské školy v Brodku u Konice je v provozu od 6.30 – 15.00 hod.

2. Zaměstnanci ŠJ MŠ: Zapletalová Alena – vedoucí ŠJ, Augustinová Kamila – kuchařka

3. Školní jídelna zajišťuje stravování dětí zapsaných do MŠ a zaměstnanců MŠ.

4. Ke stravování se každý strávník přihlašuje písemnou přihláškou,ve které se zavazuje svým podpisem (u dětí jejich rodiče), platit včas příspěvek za stravování.

Školní jídelna připravuje pro děti přesnídávky, obědy a svačiny.

Poplatky za stravování jsou stanoveny v této výši :

Děti 3 – 6 let:

   • svačina, oběd 24,- Kč
   • svačina, oběd, přesnídávka 31,- Kč

Děti 7 let:

   • svačina, oběd 26,- Kč
   • svačina, oběd, přesnídávka 34,- Kč

V případě, že si rodiče nepřejí podávat dítěti některé z jídel v průběhu dne, nahlásí tuto skutečnost vedoucí ŠJ nebo učitelce před započetím stravování (např. pouze přesnídávku a oběd). V průběhu roku mohou změnu provést k poslednímu dni v měsíci na příští měsíc. V průběhu měsíce nelze změny provádět!

5. Přihlašování a odhlašování stravování se provádí vždy den předem do 13.00 hod. Strava se vydává: přesnídávka 9.00 hod., oběd 12.00 hod., svačina 14.30 hod

6. První den nemoci (neodhlášený oběd) si může rodič vyzvednout oběd do jídlonosiče.
Následující dny je rodič povinen obědy odhlásit. Pokud rodič bude odebírat, nebo neodhlásí obědy v nemoci dítěte, je povinen uhradit škole plnou cenu nedotovaného oběda.
Poplatky za stravné budou vybírány vždy 14. den v daném měsíci v MŠ.
Stravné je hrazeno souběžně s měsícem, tj.v září zaplatíte celé stravné za září a odhlášené obědy v září se odečítají v říjnové platbě. Vrácení přeplatků za stravné proběhne koncem měsíce června.

1. 9. 2018, Alena Zapletalová

Vnitřní řád školní jídelny MŠ (dokument pdf)